Gezond aan de slag. Elke dag.

WorkingStyle is een gecertificeerde Arbodienst en biedt innovatieve oplossingen bij arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen werkgevers ondersteunen gedurende de eerste 2 jaar verzuim, de Ziektewet en WIA uitvoering, ook bieden wij een 12-jaars (begeleidings) propositie aan. Maar ook bij preventie, verzuim, vitaliteits-, gezondheids- en HR-management zijn wij partner voor onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn werkgevers, inkomensverzekeraars én volmachtkantoren.

Tijdens onze begeleiding zoeken we met alle betrokkenen naar de best passende oplossing die zorgt voor een lager verzuim (en -kosten), duurzame re-integratie, tevreden werknemers, werkgevers en inkomensverzekeraars.

  • Voor werkgevers bieden wij diverse dienstverleningen. Zoals (verzuim)begeleiding tijdens de eerste 2 jaar of een totale begeleiding gedurende 12 jaar. Ook de juridische ondersteuning op het terrein van bezwaar- en beroep kan door WorkingStyle geleverd worden. De weg naar en binnen het UWV is bij ons meer dan bekend.
  • Voor verzekeraars en volmachtkantoren richten wij ons daarnaast ook op het beperken van de verzuimschadelast. En een laag verzuim zorgt bij werkgevers voor een stabiele en continue personele bezetting, maximale productie, lage verzuimkosten en een stabiele of zelfs lagere verzekeringspremie.
  • WorkingStyle is al jaren specialist op het terrein van de WIA-beoordelingen. Onze specialisten ondersteunen werkgevers of verzekeraars bij de WIA-aanvraag en bij het voeren van bezwaar- en beroep. Dit op contractbasis of op individuele basis. Dit geldt ook voor herbeoordelingen die wij voor eigen risico dragende werkgevers of verzekeraars kunnen uitvoeren.

WorkingStyle biedt voor haar relaties veel oplossingen en keuzemogelijkheden, vanuit de hoofdvestiging in Utrecht en een vestiging in Leeuwarden, met een landelijke dekking voor de uitvoering. Onze medewerkers zijn allen ervaren in de uitvoering van alle zaken rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij verstrekken werkgevers daarom ook een Poortwachter garantie. Met recht durven wij te zeggen dat wij graag uw partner zijn bij deze (soms complexe) zaken.

WorkingStyle:

– is een gecertificeerde Arbodienst (Certificaat Nr.: 277125-2018-OTH-NLD-DNV).
– is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd (Certificaat Nr.: 277124-2018-AQ-NLD-RvA).
– onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.