VACATURE VERZUIMCOÖRDINATOR, 28-40 UUR, VESTIGING UTRECHT

We zoeken verzuimcoördinatoren voor onze vestiging in Utrecht. Heb je affiniteit met verzuim en ben je op zoek naar een uitdagende baan voor 28-40 uur per week?

Wie zijn wij? 
WorkingStyle heeft het motto: Gezond aan de slag. Elke dag. Wij bieden als gecertificeerde Arbodienst verschillende innovatieve oplossingen bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 2 jaar verzuim, Ziektewet en WGA. Maar ook bij preventie van verzuim, vitaliteits-, gezondheids- en HR-management, denken wij graag met onze klanten mee en handelen daarnaar. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.workingstyle.nl .

Kennis en ervaring 
 HBO diploma of minimaal HBO werk- en denkniveau.
 Relevante ervaring m.b.t. de volgende aandachtsgebieden:
   - Verzuimbegeleiding bij een (andere) arbodienst en/of verzuimbegeleider;
   - P&O kennis en actief betrokken geweest zijnde bij de begeleiding van verzuimende werknemers;
   - Betrokken bij de uitvoering van de diverse (wettelijke) regelingen, waaronder ook WIA/WGA.
 Bij voorkeur in het bezit van een diploma op het gebied van verzuimbegeleiding, zoals Regie op Verzuim of Register Case Manager of de bereidheid om deze opleiding te volgen.
 Uitstekende kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, de geldende beleidsregels, overige regelingen en deze op een gedegen wijze in de praktijk kunnen toepassen.
 Goede kennis van de Ziektewet en WGA, alsmede de regels rond bezwaar- en beroep.
 Goede kennis van de Wet op de Privacy en Medisch Geheim en deze accuraat en adequaat kunnen toepassen.
 Ervaring in het beheren van relaties met verschillende werkgevers.
 Uitstekende kennis van VerzuimSignaal, Word en Outlook.
 Ervaring in het volledig en accuraat opbouwen van dossiers.
 Minimaal 28 uur per week beschikbaar.
 In het bezit van een rijbewijs B.

Competenties 
Competenties benodigd binnen WorkingStyle:
 Samenwerken
 Betrokkenheid
 Integriteit
 Klantgerichtheid
 Kwaliteitsgerichtheid

Competenties benodigd voor de functie:
 Communicatieve vaardigheden mondeling en schriftelijk (overtuigingskracht)
 Analytisch vermogen (tevens oordeelsvorming en creativiteit)
 Stressbestendigheid t.a.v. de caseload
 Inzet (ook flexibiliteit)

Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden 
 Het volledig zelfstandig voeren van regie op de verzuimbegeleiding vanaf de 1ste dag arbeidsongeschiktheid tot en met week 104.
 Signaleren van knelpunten in de re-integratie en gezamenlijk met alle betrokken partijen zoeken naar oplossingen.
 Het voeren van goede verslaggeving van alle contacten in de verzuimapplicatie VerzuimSignaal en zorgdragen voor een goed digitaal en hard copy dossier conform de Wet Verbetering Poortwachter.
 Mede verantwoordelijk voor het beheersen dan wel reduceren van de schadelast voor de verzuimverzekeraar/volmachtkantoor.
 Het geven van toelichting aan verzekeraars en/of volmachtkantoren m.b.t. de status van verzuimschadedossiers, waarbij rekening gehouden dient te worden met de Wet op de Privacy en Medisch geheim.
 Het zelfstandig bezoeken van grotere werkgevers (> 25 man personeel) om de dienstverlening persoonlijk te evalueren.
 Het uitdraaien van verzuimrapportages en deze samen met de werkgever kunnen analyseren.
 Het regelen van financiële bijdrages t.b.v. de werkgever m.b.t. in te zetten interventies bij verzuimverzekeraars, volmachtkantoren, overheid, UWV, WGA-verzekeraars, etc.
 Het kunnen onderscheiden van diverse abonnementen en proactief met werkgevers de kosten van de eigen inzet kunnen bespreken en afstemmen.
 Het adviseren van werkgevers m.b.t. Ziektewet en/of WGA.
 Het bijstaan dan wel overnemen van verzuimdossiers van collega’s die afwezig zijn (ziekte, vakantie, etc.).
 Het actief deelnemen aan het werkoverleg, intercollegiaal overleg en aanleveren van bespreekpunten.
 Op gezette tijden de hiervoor genoemde vergaderingen notuleren.
 Indien de gelegenheid zich voordoet eigenhandig acquisitie plegen, door bijvoorbeeld nieuwe werkgevers, verzekeraars/volmachtkantoren en andersoortige opdrachten op de juiste wijze door te geleiden naar de directie of leidinggevende.

Organisatorische positie 
Je valt onder de Operationeel manager Verzuimteam.

Interesse? 
het betreft een functie voor minimaal 28 uur en maximaal 40 uur per week. Na een tijdelijk dienstverband van 7 maanden is er uitzicht op verlenging en vast dienstverband.

Contactpersoon: mevrouw T. Trompert, 030 – 606 2929 (optie 2).
Graag motivatiebrieven mét CV per e-mail aan tamara.trompert@workingstyle.nl .
Zonder motivatiebrief nemen we de sollicitatie niet in behandeling.