Nieuws

11-01-2019

Minder drempels om aan het werk te gaan

Minder drempels om aan het werk te gaan

Nieuwsbericht Min SzW | 27-12-2018 | Het afgelopen jaar is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen Lees meer

21-12-2018

Nieuwsbericht Ministerie SZW 20-12-2018

Nieuwsbericht Ministerie SZW 20-12-2018

Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Lees meer

28-10-2018

Vacature: VerzuimCoördinator, 32-40 uur, Utrecht

Vacature: VerzuimCoördinator, 32-40 uur, Utrecht

Onze sterk groeiende organisatie is regelmatig op zoek naar ervaren VerzuimCoördinatoren. Ben je geïnteresseerd in een toekomstige baan binnen WorkingStyle dan verzoeken wij je te reageren. Wij zullen je dan uitnodigen voor een gesprek. Lees meer

19-10-2018

Aanpassing hoogte transitie vergoeding 2019

Aanpassing hoogte transitie vergoeding 2019

De hoogte van de maximale transitievergoeding wijzigt per 1-1-2019. Lees meer

07-09-2018

WorkingStyle is opnieuw gecertificeerd

WorkingStyle is opnieuw gecertificeerd

De driejaarlijkse hercertificeringsaudit ISO-9001, 2015, Dienstverlening Arbodiensten, heeft op 5 en 6 september 2018 binnen WorkingStyle plaats gevonden. De audit is uitgevoerd door DNV. Nadruk lag op privacy en ICT en beveiliging. Lees meer

10-08-2018

Loonkostenvergoeding met de no-riskpolis (NIeuwsbericht UWV)

Loonkostenvergoeding met de no-riskpolis (NIeuwsbericht UWV)

De no-riskpolis is een regeling die misschien voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Bij deze regeling kunt u een deel van de loonkosten vergoed krijgen als uw werknemer door zijn ziekte of handicap niet kan werk Lees meer

10-08-2018

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers (Nieuwsbericht van UWV)

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers (Nieuwsbericht van UWV)

De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 2018 gepubliceerd. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding. Lees meer

23-07-2018

Wetsvoorstel 'Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten' aangenomen

Wetsvoorstel 'Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten' aangenomen

Het wetsvoorstel dat onder meer de zogenaamde ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ bevat, is op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. Lees meer

23-07-2018

AP start onderzoek naar naleving privacyregels door private sectoren

AP start onderzoek naar naleving privacyregels door private sectoren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacy regels naleven. Lees meer

04-07-2018

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 wijzigt Arbowet vanwege AVG

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 wijzigt Arbowet vanwege AVG

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 staat een voorstel om artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet uit te breiden. Met de wetswijziging krijgt Inspectie SZW de wettelijke bevoegdheid om gegevens over gezondheid te verwerken. Lees meer

02-07-2018

Nieuwe Arbowet (verplicht vanaf 1 juli 2018)

Nieuwe Arbowet (verplicht vanaf 1 juli 2018)

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook de PVT of OR. Lees meer

25-06-2018

Ziekteverzuim op hoogste niveau sinds begin 2007

Ziekteverzuim op hoogste niveau sinds begin 2007

Ziekteverzuim op hoogste niveau sinds begin 2007. Het ziekteverzuimpercentage kwam in het eerste kwartaal van 2018 uit op 4,9 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het 1e kwartaal 2007. Lees meer

11-06-2018

Conceptvoorstel compensatie transitievergoeding voor werkgevers

Conceptvoorstel compensatie transitievergoeding voor werkgevers

Werkgevers kunnen waarschijnlijk per 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die is betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. Minister Koolmees heeft het conceptvoorstel van deze wettelijke regeling aangeboden Lees meer

06-06-2018

Stijging aantal arbeidsongevallen

Stijging aantal arbeidsongevallen

Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft in zijn jaarverslag 2017 aangegeven dat het aantal arbeidsongevallen in het afgelopen jaar met 7% is gestegen. De stijging van het aantal arbeidsongevallen is een trend geworden. Lees meer

06-04-2018

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer terecht kan bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Lees meer

06-04-2018

Tekort bedrijfsartsen

Tekort bedrijfsartsen

Mogelijk heeft u het al in het nieuws vernomen, de huidige populatie van beschikbare artsen voor de arbeidsmedische beoordeling (bedrijfsartsen) neemt de komende jaren sterk af. Dit jaar merken wij inmiddels de eerste gevolgen. Lees meer

30-01-2018

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij nemen aan dat u in de afgelopen tijden deze term wel een keer voorbij heeft horen komen, want iedereen en elk bedrijf wat te maken heeft met enige vorm van gegevensverwerking heeft hiermee van doen. Lees meer

06-11-2017

De nieuwe Arbowet (brochure)

De nieuwe Arbowet (brochure)

Bron: Vereniging VNO-NCW, Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, AWVN en OVAL Meer aandacht voor, meer betrokkenheid bij het arbobeleid in een bedrijf is in het belang van zowel werkgevers als werknemers. Gezond en veilig werken dragen immers bij aan… Lees meer

20-10-2017

Arbeidsomstandigheden (publicatie Rijksoverheid)

Arbeidsomstandigheden (publicatie Rijksoverheid)

Wat gebeurt er als ik of mijn werkgever de veiligheidsmaatregelen op het werk niet naleven? Uw werkgever kan maatregelen nemen als u de veiligheidsmaatregelen niet opvolgt. Hij kan u bijvoorbeeld een boete opleggen of tijdelijk schorsen. Daarnaast… Lees meer

13-10-2017

Privacygevoelige termen en de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacygevoelige termen en de Autoriteit Persoonsgegevens

In het afgelopen jaar is er veel ophef geweest omtrent waarschuwingen en sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft uitgevaardigd naar werkgevers met betrekking tot de registraties van privacygevoelige informatie bij verzuim. Ook WorkingStyle… Lees meer

20-06-2017

Nieuwe Arbowet = nieuwe contracten !

Nieuwe Arbowet = nieuwe contracten !

De eerste kamer is recent akkoord gegaan met de gewijzigde Arbowetgeving. Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht.Een onderdeel hiervan is dat alle werkgevers verplicht zijn een basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst.… Lees meer

13-04-2017

Cursus Preventiemedewerker

Cursus Preventiemedewerker

Elke organisatie met werknemers in dienst moet een preventiemedewerker hebben aangesteld.Zoals u heeft kunnen lezen in ons nieuwsbericht aangaande de gewijzigde Arbowet, wordt door de invoer hiervan de rol van deze preventiemedewerker in uw organisat… Lees meer