Bericht voor werkgever inzake ziekmeldingen en RIVM richtlijnen

30-03-2020

Beste werkgever, 

Wij krijgen momenteel veel ziekmeldingen geregistreerd van werknemers die volgens de nu geldende RIVM-richtlijnen preventief thuis zijn. In verband met de huidige omstandigheden en de daaromtrent geldende richtlijnen in Nederland, is het van belang onderscheid te behouden tussen wie daadwerkelijk ziek is, wie preventief thuis is, of wie thuis is vanwege bijv. tijdelijke bedrijfssluiting.

De volgende overwegingen zijn hierbij ook voor u als werkgever van belang:

- Preventief thuis is niet ziek: uw ziekteverzuimverzekering keert niet uit.
- Voor wie ziek gemeld staat, kan werkgever geen ww/werktijdverkorting/NOW aanvragen.
- Onjuist gebruik van de ziekteverzuimverzekering leidt tot verhoging van de premie.
- Werknemers die wel daadwerkelijk ziek zijn, krijgen van ons de juiste aandacht.

Bespreek met werknemer de (gedeeltelijke) thuiswerkmogelijkheden. Indien werknemer om gezondheidsredenen niet op de werklocatie inzetbaar is maar wel een deel van zijn taken thuis kan doen, is een gedeeltelijke ziekmelding een optie.

Wij nemen in de loop van de week contact op met uw werknemer voor een eerste verzuimgesprek en zullen dan conform bovenstaande handelen. Van werknemers die aangeven feitelijk niet te ziek zijn, maar preventief thuis zijn, zetten wij de ziekmelding om in een preventieve melding.

Voor werknemers die vanwege tijdelijke bedrijfssluiting thuis zijn, verwijzen wij u naar de site van het UWV voor het aanvragen van ww en naar de overige overheidsrichtlijnen van dit moment. Wij melden deze werknemer hersteld.

Er komt een nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De werktijdverkorting vervalt hiermee. De NOW is specifiek voor de huidige situatie ontwikkeld.
Binnenkort is deze door werkgevers bij het UWV aan te vragen. Meer hierover is te vinden op het werkgeversdeel van de UWV-site of op de site van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel