De nieuwe Arbowet (brochure)

06-11-2017

Bron: Vereniging VNO-NCW, Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, AWVN en OVAL

Meer aandacht voor, meer betrokkenheid bij het arbobeleid in een bedrijf is in het belang van zowel werkgevers als werknemers. Gezond en veilig werken dragen immers bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom is sinds 1 juli de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Bijgaande Praktijkinfo zet de wijzigingen op een rijtje. Wat zijn belangrijke aspecten van goede arbozorg, wat is de rol van de werkgever en die van de werknemer? Tenslotte gaat deze brochure in op wat de werkgever aan gegevens van de werknemer mag vragen en verwerken in het kader van de ziekmelding of re-integratieproces. Dit heeft te maken met de privacyregels. De nieuwe Arbowet geldt voor álle werknemers in een bedrijf, inclusief uitzendkrachten, flexwerkers, stagiaires, medewerkers met een nul-urencontract, enz.

Downloaden brochure