Nieuwe Arbowet = nieuwe contracten !

20-06-2017

De eerste kamer is recent akkoord gegaan met de gewijzigde Arbowetgeving. Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht.
Een onderdeel hiervan is dat alle werkgevers verplicht zijn een basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. Gelukkig heeft u reeds een contract met WorkingStyle en zijn wij een  gecertificeerde arbodienst.
Voor 1 juli 2018 moeten alle bestaande contracten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Alle werkgevers die vanaf 1 juli 2017 zijn aangesloten bij WorkingStyle hebben reeds een contract volledig passend aan de nieuwe wetgeving.
Vanaf 1 januari 2018 zullen ook alle werkgevers met een contract van vóór 1 juli 2017 overgaan op de nieuwe contracten.
Hieronder kort aangegeven de wijzigingen welke in het contract zijn opgenomen:

•       De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van de Arbowet bijstaan door een of meer Preventiemedewerkers. Indien in het bedrijf een Medenzeggenschapsorgaan is ingesteld, wordt de keuze voor de
         Preventiemedewerker en diens positionering bepaald met instemming van dat Medezeggenschapsorgaan.
•       De wijze van samenwerking tussen de Arbodienst en de preventiemedewerker en/of medezeggenschapsorgaan.
•       Het consultatierecht van de werknemers. Uw werknemers hebben volgens de nieuwe wetgeving het recht om te allen tijde zonder medeweten van de werkgever toegang tot de bedrijfsarts.
•       De toegang van de Kerndeskundige tot de werkplek. In de nieuwe Arbowet is vastgelegd dat de werkgever de Kerndeskundige van de Arbodienst toegang verleent tot de werkplek.
•       Het recht van de werknemer op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 
Boete
Om de werkgevers ook daadwerkelijk aan slag te laten gaan met de nieuwe Arbowet heeft de wetgever direct na de invoering ook een boetebeleid opgesteld. Hierin is opgenomen dat er direct een boete wordt opgelegd indien een werkgever geen beschikking heeft over een basis Arbo contract.
De lopende Arbo contracten worden tot 1 juli 2018 gezien als basis Arbo contract. Maar vanaf 1 juli 2018 moeten alle contracten inhoudelijk voldoen aan de nieuwe Arbowet.
https://www.rendement.nl/nieuws/id19998-direct-een-boete-bij-ontbreken-basiscontract.html
 
Nieuwe contracten
In de maand oktober ontvangt u van ons uw nieuwe contract. Deze ontvangt u digitaal en kunt u ook digitaal accorderen. Dit is juridisch rechtsgeldig. Natuurlijk kunt u het contract ook downloaden zodat u deze voor uw administratie kunt bewaren.
We willen de overgang naar de nieuwe contracten op deze wijze eenvoudig houden voor u als werkgever, zodat we u een mogelijke boete voor het ontbreken van een basiscontract kunnen besparen.
Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, schroom dan niet en neem contact met ons op via 030-6062929 (optie 3) of mail naar info@workingstyle.nl