Privacygevoelige termen en de Autoriteit Persoonsgegevens

13-10-2017

In het afgelopen jaar is er veel ophef geweest omtrent waarschuwingen en sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft uitgevaardigd naar werkgevers met betrekking tot de registraties van privacygevoelige informatie bij verzuim.

Ook WorkingStyle heeft deze ontwikkelingen kritisch gevolgd en mede gezien de komst van de Europese aanscherping van de privacy wetgeving, zijn wij genoodzaakt om in ons verzuimregistratiesysteem aanpassingen te maken zodat u als werkgever en wij als Arbodienst blijven voldoen aan de huidige en komende eisen.

Vanaf 1 oktober 2017 is er in VerzuimSignaal een filter actief dat screent of er in de notities geen privacygevoelige termen worden gebruikt. Indien het filter bemerkt dat er een privacygevoelige term wordt gebruikt, kan de notitie niet worden opgeslagen en wordt een melding getoond welke term er verwijderd of gewijzigd dient te worden.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze via info@workingstyle.nl aan ons doorgeven.