Stijging aantal arbeidsongevallen

06-06-2018

Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft in zijn jaarverslag 2017 aangegeven dat het aantal arbeidsongevallen in het afgelopen jaar met 7% is gestegen. De stijging van het aantal arbeidsongevallen is een trend geworden.

Wat kunt u doen om het tij te keren? Hoe kunt u als werkgever arbeidsongevallen voorkomen?

Dit begint bij het bepalen van mogelijke risico’s in uw organisatie. De wettelijke verplichting Risico Inventarisatie en Evaluatie is hierbij een essentieel hulpmiddel.

Hiermee brengt u als werkgever in kaart waar in uw organisatie mogelijke risico’s zijn voor uw medewerkers. Ook wordt er gekeken welke oplossingen hiervoor ingezet kunnen worden.

Van 12 tot 16 juni is het de week van de RI&E dus een mooi moment om als werkgever samen met uw medewerkers stil te staan bij mogelijk risico’s en zo te voorkomen dat het aantal arbeidsongevallen verder stijgt.

Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of de wettelijke toetsing van de RI&E dan staan onze kerndeskundigen klaar om u te ondersteunen. U kunt uw vragen aan onze kerndeskundige of uw verzoek tot inschakeling van de kerndeskundige altijd mailen naar arbo@workingstyle.nl

Voor meer inhoudelijke informatie over de RI&E kunt u kijken op www.rie.nl