Tekort bedrijfsartsen

06-04-2018

Mogelijk heeft u het al in het nieuws vernomen, de huidige populatie van beschikbare artsen voor de arbeidsmedische beoordeling (bedrijfsartsen) neemt de komende jaren sterk af. Dit jaar merken wij inmiddels de eerste gevolgen.

Oorzaak?
Er gaan meer bedrijfsartsen met pensioen dan dat er nieuwe instromen. Daar komt nog eens bij dat met de invoering van de nieuwe Arbowet per juli 2017 er meer inzet gevraagd wordt van de bedrijfsarts.
Verschillende organisaties zoals de NVAB en OVAL hebben in het afgelopen jaar hun zorgen geuit en gedeeld met Den Haag. Er zijn verschillende initiatieven gestart om artsen de opleiding van bedrijfsarts te gaan laten volgen, maar het effect is mede door de lange scholingstijd (4 jaar) nog niet zichtbaar.
 

Waarom vertellen we u dit?
Omdat ook WorkingStyle hier als Arbodienst mee te maken heeft. Het vinden en in kunnen zetten van (goede) bedrijfsartsen wordt steeds lastiger. Wij willen u daarom middels deze nieuwsbrief informeren dat wij in gesprek zijn met meerdere organisaties die artsen opleiden, zoeken en inzetten. Ook zijn wij bezig met de mogelijkheid van taakdelegatie (het laten uitvoeren van bepaalde activiteiten door functionarissen die werken onder de -tuchtrechtelijke- verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts). De wetgeving geeft hiervoor ook de ruimte.

Gezien de wettelijke richtlijnen en regelgeving dienen de mogelijkheden zeer secuur onderzocht en uitgewerkt te worden. We zullen u bij ontwikkelingen in de komende periode middels de nieuwsrubriek op de hoogte houden.