WorkingStyle is opnieuw gecertificeerd

07-09-2018

De driejaarlijkse hercertificeringsaudit ISO-9001, 2015, Dienstverlening Arbodiensten, heeft op 5 en 6 september 2018 binnen WorkingStyle plaats gevonden. De audit is uitgevoerd door DNV. Nadruk lag op privacy en ICT en beveiliging.

WorkingStyle is hier weer zonder enige op- of aanmerking doorgekomen. DNV heeft als sterke punten van WorkingStyle genoemd:

  • ICT Provider is ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd en er zijn zeer uitgebreide contract afspraken gemaakt.
  • Er is een datalek protocol
  • Er is een Overzicht gegevens verwerking volgens de AVG-eisen en er een FG-functionaris aangesteld
  • Bij check van dossiers is geen terugkoppelingen met privacy gevoelige informatie gevonden

Medewerkers van WorkingStyle hebben hiermede opnieuw een waardering gekregen voor hun inzet en werkwijze. Vanzelfsprekend hebben onze klanten hiermede opnieuw de nodige voordelen en garanties gekregen.

De licentie is verlengd voor een periode van 3 jaar.