Wettelijke ondersteuning

WorkingStyle is zeer ervaren in de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving en dan vooral op het terrein van de Ziektewet en WIA/WGA, maar ook hebben wij kennis van bijvoorbeeld de (oude) WAO en overige oude regelingen. Wij hebben onze roots liggen bij het UWV en al haar rechtsvoorgangers en onze medewerkers hebben allemaal uitgebreide ervaring met de beoordelingen ingevolge de Ziektewet en de WIA/WGA of de oude WAO. Vaak maken wij gebruik van onze UWV ervaren verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen.

De sociale wetgeving brengt vele rechten en plichten met zich mee, veelal een onbekend terrein voor de werknemers, maar vooral voor de werkgever en deze wordt eigenlijk jaarlijks alleen maar ingewikkelder. Werkgevers laten door deze ingewikkeldheid vaak zaken liggen en lopen onnodige financiële schade op, of maken geen gebruik van de nog steeds aanwezige voordelen en mogelijkheden van de huidige wetgeving.

WorkingStyle biedt u ondersteuning bij de uitvoering van de sociale wetgeving en zorgt dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt. Een ondersteuning die uw Arbodienst vaak niet kan leveren. Maar wij kunnen u ondersteunen en wel op de volgende terreinen:

  • Wettelijke vraagstukken in de eerste twee jaar verzuim.
  • Wettelijke vraagstukken bij het eigen risicodragerschap Ziektewet.
  • Wettelijke vraagstukken ingevolge de WIA.
  • Beoordeling van een WIA beschikking UWV en het voeren van bezwaar.
  • Het voeren van rechtszaken ingevolge de sociale wetgeving bij rechtbanken of de Centrale Raad van Beroep.
  • Second Opinions op een oordeel van uw contractpartners.
  • Het begeleiden van WGA uitkeringen/werknemers voor eigen risico dragers.
  • Herkeuringen van WGA uitkeringen.
  • Aanvragen UWV.
  • Advies bij een ontslagaanvraag na twee jaar ziekte.

WorkingStyle werkt op basis van vaste prijzen. Maatwerkvragen worden op uurbasis gefactureerd.

WorkingStyle beschikt over een groot aantal referenten. Wij stellen die graag aan u beschikbaar.